• 020 23 8 49 82
  • Available Monday to Friday from 9:30 AM to 5:00 PM
  • info@osteopathielaarman.nl

OSTEOPATHY

Science

De rol van de wetenschap binnen de osteopathie

Medische vakken zoals anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie vormen de basis voor de methodiek en klinische redenering van de osteopathie. Maar ook kennisdomeinen als de embryologie, algemene geneeskunde, gezondheidswetenschappen en neuro-endocrinologie, worden gebruikt door de osteopaat bij het kijken naar ziekte en gezondheid en het formuleren van een hypothese.

De osteopaat toetst zijn/haar handelen aan de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Bij behandelbeslissingen integreert de osteopaat, in overleg met de patiënt, het beste externe bewijsmateriaal met de individuele klinische expertise. Osteopaten zijn voornamelijk werkzaam in de eerstelijnsgezondheidszorg. Zij werken samen met collega-osteopaten en andere beoefenaren uit de zorg.