• AMS 020 23 8 49 82 / ZWO 06 20 40 14 90
  • Available Monday to Friday from 9:30 AM to 5:00 PM
  • info@osteopathielaarman.nl

INFORMATION

Complaints
procedure

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw bezoek aan Osteopathie Laarman. Als dat geval is verzoeken wij u ons dat te laten weten, zodat wij kunnen kijken of wij uw klacht
kunnen wegnemen én om te kijken of wij onszelf naar de toekomst toe kunnen verbeteren.

Om te zorgen dat uw klacht op correcte wijze wordt behandeld, hebben wij een speciale klachtenfunctionaris aangewezen binnen ons bedrijf. Op die manier weet u zeker dat uw klacht serieus wordt genomen. Dit doen wij volgens de richtlijnen die zijn afgestemd met De Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland en Het Nederlands Register voor Osteopathie. Een uitgebreide beschrijving van deze werkwijze kunt u teruglezen in deze brochure: Reglement Klachtenfunctionaris Osteopathie.

Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie. Meer informatie daarover kunt u teruglezen in deze brochure: Brochure Klachtenregeling Osteopathie.

Mocht u ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen niet tevreden zijn over de uitkomst van de klachtenprocedure en/of over de manier waarop deze is uitgevoerd, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Osteopathie. Voor nadere informatie daarover verwijzen wij u naar de website van de geschillencommissie zorg.